Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 juli 2023: Wat moet je weten?

Een belangrijk onderdeel van goed én professioneel werkgeverschap is het eerlijk belonen van je werknemers voor de verrichte werkzaamheden. Voor alle werkgevers is het daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de arbeidswetgeving en minimale beloningen.

schedule Leestijd 2 / 3 minuten
Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 juli 2023: Wat moet je weten?

Wie valt onder het minimumloon?

Het wettelijk minimumloon is van toepassing op álle werknemers in Nederland, met enkele uitzonderingen. Werknemers jonger dan 21 jaar kunnen te maken krijgen met het minimumjeugdloon, dat lager is dan het reguliere minimumloon. Daarnaast zijn er specifieke regelingen voor leerlingen, stagiairs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Het is essentieel om de specifieke regels en uitzonderingen te raadplegen om te bepalen of het minimumloon op een werknemer van toepassing is. 

Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

Twee keer per jaar wordt de hoogte van het wettelijk minimumloon aangepast, op 1 januari en op 1 juli. Het minimumloon stijgt dit jaar op 1 juli met 3,13%. Het exacte bedrag wordt vastgesteld door de overheid en is afhankelijk van de leeftijd en het aantal gewerkte uren per week. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze veranderingen om ervoor te zorgen dat werknemers een eerlijke beloning ontvangen.

Tabel: Minimumloon per uur voor een fulltime werkweek van 36,38 en 40 uur (bruto per 1 juli 2023). Bron: Rijksoverheid.nl

Let op de branche en de mogelijke invloed van een CAO

Hoewel het wettelijk minimumloon geldt als de ondergrens, zijn er ook verschillen per branche. In verschillende sectoren zijn specifieke afspraken en regelingen afgestemd die van invloed kunnen zijn op het minimumloon. Deze afspraken zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Het is daarom raadzaam om te controleren of er in jouw branche een CAO van kracht is en of deze van invloed is op de minimumloonbedragen.

Wijzigingen in de CAO’s en het minimumloon

Hoewel er op dit moment geen wijzigingen zijn in de CAO’s met betrekking tot het minimumloon, wordt verwacht dat er later dit jaar wel veranderingen kunnen plaatsvinden. CAO-onderhandelingen vinden regelmatig plaats en kunnen van invloed zijn op de beloning en arbeidsvoorwaarden van werknemers binnen een specifieke sector. Het is belangrijk om de ontwikkelingen in de CAO’s nauwlettend te volgen om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen. We zullen je hier proactief over blijven informeren.

Ben je klant bij Connexie?

Dan zijn alle loonwijzigingen al voor je verwerkt. Je vindt de nieuwe lonen en tarieven in Mijn Connexie, onder Overzichten en Totaaloverzicht.

In het overzicht is rekening gehouden met:

  • Het nieuwe wettelijke minimumloon per 1 juli 2023
  • De leeftijd van de medewerkers in de week van 1 juli 2023
  • De CAO die van toepassing is
  • Het loongebouw dat bij jouw bedrijf wordt gehanteerd

Als klant van Connexie is alles al voor je geregeld, wij verwerken de loonsverhogingen automatisch. Zo kun jij je volledig richten op andere aspecten van je bedrijf en zijn we samen de beste werkgever voor de medewerkers.

Heb je aanvullende vragen?

Neem dan contact met ons op.

0000