Belangrijke wijziging wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

Twee keer per jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast door de Rijksoverheid. Dit betreft meestal een normale aanpassing op basis van inflatie en koopkracht. Op 1 januari 2024 vindt er echter ook een andere belangrijke wijziging plaats. Er gaat dan één vast minimumuurloon gelden voor iedereen, ongeacht de lengte van de werkweek. De maand-, week-, en daglonen verdwijnen. In dit blog artikel lees je meer over deze wijziging.

schedule Leestijd 2 / 3 minuten
Belangrijke wijziging wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

Wat gaat er veranderen?

Op dit moment bestaat er nog geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het minimumloon wordt momenteel bepaald aan de hand van verschillende fulltime werkweken. Dit betekent dat de minimumlonen nu per bedrijf en branche verschillen. Deze ongelijkheid heeft geleid tot discussies en de roep om een eerlijker en duidelijker systeem.

Per 1 januari 2024 wordt er één wettelijk minimumuurloon ingevoerd dat voor iedereen gelijk is. Ongeacht het aantal uren dat je per week werkt. Alle minimumlonen worden vanaf deze datum berekend op basis van een 36-urige werkweek. De minimum maand-, week-, en daglonen verdwijnen hiermee ook.

Wat betekent dit in praktijk?

Momenteel ligt het minimumloon per uur voor een 40-urige werkweek lager dan voor een 36-urige werkweek. Voor medewerkers die momenteel al 36 uur werken, verandert er niks. Voor werknemers die meer dan 36 uur werken én het minimumloon verdienen, betekent dit een verhoging van hun loon. De meeste cao’s hanteren momenteel een 38 of 40-urige werkweek. De cao’s moeten dus ook aangepast worden.

Door deze invoering geldt voor werknemers in alle bedrijven hetzelfde minimumuurloon.

Reguliere aanpassing minimumlonen

Naast bovenstaande aanpassing, heeft de Rijksoverheid op 9 oktober ook de reguliere verhoging van het minimumloon per januari 2024 aangekondigd. Het minimumuurloon voor werknemers vanaf 21 jaar en ouder stijgt met 3,75%. De minimumjeugdlonen worden, net als in 2023, afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Door de reguliere verhoging én de nieuwe standaard minimumlonen, stijgen in verschillende branches de lonen meer dan 3,75%. Het is voor werkgevers belangrijk om in kaart te brengen wat dit voor hun bedrijf betekent.

Ben je klant bij Connexie? Ga dan naar Mijn Connexie voor een overzicht van de nieuwe lonen voor jouw bedrijf.

Wat gaat er precies veranderen in cijfers?

Het wettelijk minimumloon van 2023 benoemd in bovenstaand tabel, betreft het algemene wettelijke minimumloon. Deze kunnen afwijken per cao. Bronnen: Bedragen minimumloon 2024 | Minimumloon | Rijksoverheid.nl, Bedragen minimumloon 2023 | Minimumloon | Rijksoverheid.nl

Wil jij ook hulp bij het werkgeverschap? Laten we dan connectie maken!

Komend jaar vinden er dus grote wijzigingen plaats in het wettelijk minimumloon. Voor veel ondernemers is dit een ingewikkeld en tijdrovend proces. Wij helpen ondernemers hier graag bij.

Met onze hulp kun je jouw personeelszaken professionaliseren, financiële risico’s beperken, kosten verlagen en continuïteit waarborgen. En met uitstekende, branche-conforme, arbeidsvoorwaarden bieden wij medewerkers zekerheid en duidelijkheid. Wij doen waar wij goed in zijn – goed, professioneel werkgeverschap, waardoor jij meer kunt uitblinken in datgene waar jij goed in bent; ondernemen!

0000